Danh mục: Chưa phân loại

  • Office Word là gì?

    Office Word là gì?

    Office Word là một phần mềm xử lý văn bản phổ biến được phát triển bởi Microsoft. Được phát hành lần đầu vào năm 1983 dưới tên gọi Multi-Tool Word cho hệ điều hành Xenix, Word đã trở thành một trong những công cụ xử lý văn bản hàng đầu trên thế giới và là…

  • Chào tất cả mọi người!

    Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!