Hàm bình phương trong excel – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

 Hàm bình phương trong excel – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bạn cần tính bình phương trong excel nhưng không biết làm thế nào? Bạn muốn viết số mũ trong excel nhưng không biết cách thực hiện? Chưa biết cách dùng các loại hàm bình phương, hàm tổng bình phương trong excel? Trong bài viết dưới đây, gocchiaseit.com sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chi tiết nhất.

Hàm bình phương trong excel

 1. Hàm Power

Hàm bình phương trong excel sẽ có cú pháp như sau:

=POWER(number,power)

Trong đó:

 • Number: là tượng trưng cho cơ số, số cần tính lũy thừa. Number là số bất kỳ
 • Power: là số mũ bạn muốn tính để nâng lũy thừa.

Ví dụ: =POWER(6;2), kết quả sẽ là:36.

Hàm bình phương trong excel 1

Hàm POWER sẽ lấy cả 2 đối số trên làm giá trị tính toán dữ liệu. Trong đó, Number là Cơ số và Power là Số mũ. Cả 2 là những giá trị bắt buộc; biểu thức sẽ vô giá trị nếu như bạn nhập thiếu hoặc không nhập 2 đối số trên.

 1. Sử dụng toán tử “^” để tính hàm bình phương trong Excel

Ta có phép tính bình phương của 7 với 2 như hình dưới đây.

Hàm bình phương trong excel 2

Hàm tổng bình phương trong Excel

 1. Hàm SUMSQ

Là hàm để tính tổng bình phương trong excel của các số. 

Cú pháp: = SUMSQ(number1, number2, …)

Trong đó: number1, number2 là các giá trị cần tính tổng các bình phương. Chỉ được dùng tối đa 255 giá trị number. Các tham số number có thể là mảng số, số, hoặc được tham chiếu tới dữ liệu kiểu số.

Lưu ý:

 • Nếu giá trị number không phải số thì hàm trả về sẽ hiện lỗi #VALUE
 • Công thức tính hàm SUMSQ (x, y)= x^2 + y^2

Ví dụ:

Hàm tổng bình phương trong Excel 1

 1. Hàm SUMXMY2 

 • Hàm SUMXMY2: là hàm tính tổng của hiệu 2 bình phương của các phần tử tương ứng từ trái sang phải trong mảng dữ liệu SUMX2MY2(x, y) = Σ(x2-y2).

Cú pháp: = SUMX2MY2(array _x, array_y)

Ví dụ:

Hàm tổng bình phương trong Excel 2

 

Hàm SUMXMY2

 • Hàm SUMX2PY2: là hàm tính tổng các bình phương của các phần tử trong mảng dữ liệu: SUMXPY2(x, y) = Σ(x2+ y2)

Cú pháp: = SUMX2PY2(array_x, array_y).

Ví dụ:

Hàm SUMX2PY2:

Hàm SUMX2PY2

 • Hàm SUMXMY2: là hàm tính tổng bình phương các phần tử trong mảng SUMXMY2(x, y) = Σ(x – y)2

Cú pháp: = SUMXMY2(array_x, array_y)

Ví dụ:

Hàm SUMXMY2

Hàm SUMXMY2

Trong đó:

 • array_x, array_y là 2 mảng dữ liệu chứa giá trị cần tính tổng của hiệu các bình phương. 2 mảng dữ liệu này phải có cùng kích thước.
 • Nếu array_x, array_y là các gí trị text thì hàm bỏ qua không tính.
 • Nếu array_x, array_y không cùng kích thước thì hàm trả về giá trị N/A.

Về cơ bản cả 3 hàm trên đều là hàm tổng bình phương trong excel, chỉ khác nhau 1 – 2 ký tự. Dựa theo đó có thể nhớ các hàm như sau:

+ Hàm SUMXMY2: Chứa chữ M có nghĩa là Minus = trừ => Tính tổng của hiệu các giá trị bình phương.

+ Hàm SUMX2PY2: Chứa chữ P có nghĩa là Plus = Cộng => Tính tổng các giá trị bình phương.

+ Hàm SUMXMY2: Không có chứa số 2, chứa chữ M là Minus -> Tính tổng hiệu bình phương.

Hàm căn trong Excel

Hàm SQRT là hàm tính căn bậc 2 phổ biến nhất trong excel. Cú pháp của hàm này là:

=SQRT(number)

Trong đó: number là số cần tìm giá trị căn bậc 2 hay tham số bắt buộc phải khai báo.

Để tính được căn bậc 2 thì number bắt buộc phải là số thực dương. Nếu là số âm thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM. Có thể dùng number là giá trị cụ thể hoặc địa chỉ của ô chứa giá trị đều được.

Bạn có thể tham khảo ví dụ sau đây.

Bạn muốn tính căn bậc 2 của số 15 như hình dưới.

hàm căn bậc 2

Áp dụng công thức sau, ta có: =SQRT(15), trong đó 15 là số cần tính căn bậc 2. Bạn sẽ nhận được giá trị như hình dưới. Nếu là số âm thì giá trị trả về sẽ bị lỗi #NUM.

hàm căn bậc 2

Trên đây là những chia sẻ về các hàm bình phương trong excel, cách tính căn bậc 2 trong excel đơn giản nhất. Hy vọng thông tin trong bài sẽ hữu ích với bạn.

Xem thêm: 

Office 2010

Filmora 9

Microsoft office 2016

Thuthuathay

Bài viết liên quan