Tải về ItsMine Lite OS – Windows 11 Lite build 22000.100 Normal & Slim

 Tải về ItsMine Lite OS – Windows 11 Lite build 22000.100 Normal & Slim

Tải về ItsMine Lite OS – Windows 11 Lite build 22000.100 Normal&Slim là bản dựng Windows 11 v21H2 build 22000.100 được tùy biến cho máy cấu hình thấp. Bản dựng loại bỏ yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot dành cho tất cả các thiết bị.

ItsMine Lite OS

Tải về ISO ItsMine Lite OS – Windows 11 Lite build 22000.100 Normal & Slim

Bản dựng gồm 2 phiên bản cho bạn tùy chọn

 • Phiên bản Normal : 

dowload

 • Phiên bản Slim :

dowload

OS Info :

 • ItsMine Lite OS Project X11 Gen2 Based on Windows 11 Build 22000.100 with lasted update path
 • Recommenced on Low PC and laptop for best performance
 • ISO Base Info :- 22000.100.210719-2150.CO_RELEASE_SVC_PROD2_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
 • idle RAM Use :- about 500 – 800 MB
 • Bypass TPM2.0 and Secure Boot for all devices
  No Pre Activated
  ISO Size : 1.7 [Slim] & 1.8 GB [Normal]

Remove List

 • All Metro Apps (Like 3D Object ,Xbox ,etc)
 • Microsoft Edge (Insert InstallPackage On Desktop)
 • UWP Notepad (Replace With Legency Notepad)
 • [Slim Version] Start menu (Replace with StartIsBack)
 • Some WinSxS Folder and File
 • Useless Control Pannel Menu
 • Remote Desktop
 • BitLocker
 • Windows To Go
 • Winre (Windows Recovery Environment)
 • Windows Defender
 • Hyper-V
 • Speech Recognition
 • Windows Backup
  And more…

Nếu bạn bị mắc kẹt trên màn hình Welcome
một thời gian dài . Nhấn Ctrl + Alt + Del trên bàn phím của bạn
và chọn đăng xuất và đăng nhập lại.

Xem thêm:

tải corel x7 full crack

tải project 2016

crack autocad 2010

 

Thuthuathay

Bài viết liên quan