Cách Xóa – Chèn Nhiều Hàng Trong Excel Đơn Giản Nhanh Chóng

 Cách Xóa – Chèn Nhiều Hàng Trong Excel Đơn Giản Nhanh Chóng

Trong quá trình làm việc trong Excel, việc thêm hoặc chèn nhiều hàng trong Excel là điều quan trọng giúp đáp ứng nhu cầu xử lý công việc. Tuy nhiên, với những người mới bắt đầu, không phải ai cũng nắm rõ thủ thuật này. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa cũng như chèn một hoặc nhiều hàng trong bảng tính Excel.

Lưu ý khi chèn nhiều hàng trong excel

Khi thêm hàng trong excel, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Phải xác định rõ mình muốn thêm một hay nhiều dòng. 
  • Xác định vị trí muốn thêm dòng. 
  • Có thể sử dụng phím tắt hoặc chuột để thêm dòng. 

Lưu ý khi chèn nhiều hàng trong excel

Cách chèn nhiều hàng trong excel

Dưới đây là tổng hợp một số cách giúp bạn có thể chèn thêm hàng trong trang tính Excel mà các bạn có thể tham khảo:

Sử dụng phím tắt

Cách 1:

  • Nhấn Control + Shift + + để chèn một hàng
  • Nhấn Enter để chọn chèn thêm 1 dòng ở bên dưới

 

Cách 2:

  • Nhấn Shift + Space để chọn cả hàng
  • Nhấn Control + Shift + + để thêm một gàng ở phía trên của hàng vừa mới chọn.

Cách 3: Nhấn Alt + I-> nhấn R 

Cách chèn nhiều hàng trong excel

Cách 4: Nhấn Ctrl + Y

Cách 5:

  • Nhấn Shift + Space chọn hàng hiện tại
  • Nhấn phím tắt chuột phải (nút nằm giữa nút cửa sổ và nút Ctrl) + I để chèn hàng.

Cách 6:  

Chọn vùng bạn chèn vào một dòng mới bằng cách nhấp chuột trái vào nút số dòng ở bên cạnh ô đầu tiên nhất của dòng đó, giữ chuột trái và mở rộng phạm vi.

Nhấn phím Ctrl + Plus ở trên bảng số hoặc nhấn Ctrl + Shift+Plus.

Nếu muốn thêm nhiều dòng excel cùng lúc, bạn hãy sử dụng phím F4. Chẳng hạn: muốn chèn thêm 100 dòng trống thì bạn lựa chọn vào vừng chứa khoảng 10 dòng, sau đó dùng phím tắt để chèn vào khoảng trống, tiếp theo chỉ cần nhấn F4 thêm 10 lần.

Cách chèn thêm nhiều dòng trong Excel bằng chuột

Cách 1:

Chọn một dòng hay là (n) dòng tùy theo ý.

Nhấn chuột phải vào trong vùng được chọn và chọn Insert

Cách 2:

Chọn một dòng hay là (n) dòng tùy theo ý.

Chọn các lệnh: Home -> Insert

chèn hàng trong excel bằng phím chuột

Chèn dòng xen kẽ trên excel

Để chèn dòng xen kẽ trong excel các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Mở File Excel mà bạn cần chèn thêm dòng xen kẽ. Sau đó thêm vào cột cuối của bảng số liệu thứ tự từ 1cho tới cuối, lặp lại ở các dòng chưa có dữ liệu.

Bước 2: Ở dòng số thứ tự vừa được thêm ở phía dưới, bạn nhấn chuột phải và chọn Sort, tiếp theo chọn Custom Sort.

Bước 3: Khi cửa sổ Sort Warning nhỏ xuất hiện, bạn nhấn nút Sort ở phía bên dưới. Lưu ý: kích chọn vào trong mục Expand the selection.

Bước 4: Ở trong giao diện mới của Sort, bạn bỏ chọn mục My data has header. Ở phần Sort by, bạn chọn Column E. Order, để Small to Largest. Sau đó chọn OK.

cách chèn dòng xen kẽ trên excel

Cách chọn nhiều dòng trong excel

Bên cạnh cách chèn thêm nhiều dòng trong Excel thì khi trong một số trường hợp khi làm việc trong bảng tính này các bạn cần chọn nhiều dòng. Thao tác chọn nhiều dòng trong Excel thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn hàng cần bôi đen

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Shift + (phím cách) để đôi đen các hàng đã chọn. Trong trường hợp muốn bôi đen nhiều hàng trong bảng thì bạn kích vào các dòng đầu bằng cách kích chính vào số thứ tự của dòng để lựa chọn. Sau đó bấm giữ phím Shift, kéo xuống dòng với số thứ tự bạn mong muốn chọn bôi đen.

Code chèn dòng trong excel

Dưới đây là tổng hợp một số code giúp chèn dòng và cột trong bảng tính excel mà bạn có thể tham khảo:

Thêm dòng vào worksheet

Sub insertRowInWorksheet()

    Dim wb As Workbook

    Dim fPath As String

    Dim sh As Worksheet

   

    fPath = “C:\Users\admin\Desktop\myfile.xlsx”

    Set wb = Workbooks.Open(Filename:=fPath)

    Set sh = wb.Worksheets(1)

    sh.Rows(4).Insert

    ‘chèn nhiều hơn 1 hàng bắt đầu từ một cụ thể

     ‘ hàng. Trong ví dụ dưới đây sẽ có 3 hàng

     ‘được chèn bắt đầu từ hàng 3

     ‘hàng thứ 3 hiện tại sẽ được chuyển sang vị trí thứ 6

    sh.Rows(“3:5”).EntireRow.Insert

    ‘chèn hàng bên dưới ô đã chọn

    ActiveCell.Rows.Insert

    ‘ Lệnh chèn

    End Sub

Chèn cột vào worksheet

  Sub insertColumnInWorksheet()

    Dim wb As Workbook

    Dim fPath As String

    Dim sh As Worksheet

    

    fPath = “C:\Users\admin\Desktop\myfile.xlsx”

    Set wb = Workbooks.Open(Filename:=fPath)

    Set sh = wb.Worksheets(1)

    ‘ chèn vào cột chỉ định

    sh.Columns(B).Insert

    

    ‘chèn nhiều hơn 1 cột bắt đầu từ một cụ thể

    ‘ cột. Trong ví dụ dưới đây sẽ có 3 cột

    ‘được chèn bắt đầu từ cột A

    sh.Columns(“A:C”).Insert

    

    End Sub

Xóa một dòng trong worksheet

Sub deleteRowInWorksheet()

    Dim wb As Workbook

    Dim fPath As String

    Dim sh As Worksheet

    

    fPath = “C:\Users\vmishra\Desktop\myfile.xlsx”

    Set wb = Workbooks.Open(Filename:=fPath)

    Set sh = wb.Worksheets(1)

    sh.Rows(2).Delete

    

    ‘chèn nhiều hơn 1 cột bắt đầu từ một cụ thể

    ‘ cột. Trong ví dụ dưới đây sẽ có 3 cột

    ‘được chèn bắt đầu từ cột A

    sh.Rows(“3:5”).Delete

        

   End Sub

Xóa cột trong worksheet

    Sub deleteColumnInWorksheet()

    End Sub

    Dim wb As Workbook

    Dim fPath As String

    Dim sh As Worksheet

    

    fPath = “C:\Users\admin\Desktop\myfile.xlsx”

    Set wb = Workbooks.Open(Filename:=fPath)

    Set sh = wb.Worksheets(1)

    sh.Columns(B).Delete

  

    ‘chèn nhiều hơn 1 cột bắt đầu từ một cụ thể

    ‘ cột. Trong ví dụ dưới đây sẽ có 3 cột

    ‘được chèn bắt đầu từ cột A

    sh.Columns(“A:C”).Delete

    End Sub

Ẩn dòng trong worksheet

Sub hideRowInWorksheet()

    Dim wb As Workbook

    Dim fPath As String

    Dim sh As Worksheet

    

    fPath = “C:\Users\admin\Desktop\myfile.xlsx”

    Set wb = Workbooks.Open(Filename:=fPath)

    Set sh = wb.Worksheets(1)

   

    sh.Rows(2).Hidden = True

    ‘chèn nhiều hơn 1 cột bắt đầu từ một cụ thể

    ‘ cột. Trong ví dụ dưới đây sẽ có 3 cột

    ‘được chèn bắt đầu từ cột A

    sh.Rows(“3:5”).Hidden = True

        

    End Sub

Cách xóa hàng trong excel

Cách 1

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần xóa. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + A để chọn toàn bộ dữ liệu trong sheet.

Bước 2: Vào Home -> Find & Select -> Go to Special. Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + G, chọn Special.

Bước 3: Hộp thoại Go to Special, chọn Blanks, nhấn Ok.

Bước 4: Vào Home -> Delete -> Delete Sheet Rows để xóa các dòng trống. Nhấn Delete khi hộp thoại Delete xuất hiện.

cách xóa dòng trong excel

Cách 2

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu bạn muốn xóa.  

Bước 2: Chọn Data. Ở phần Sort & Filter, chọn Filter.

Bước 3: Chọn biểu tượng mũi tên ở trong ô đầu tiên tại cột bất kỳ nào đó. Ở đây các bạn bỏ chọn phần Select All.

Bước 4: Kéo thanh cuộc phải xuống phía dưới cùng, chọn Blank rồi bấm Ok.

Bước 5: Lúc này các bạn có thể nhận được các dòng trống. Hãy lựa chọn các thẻ theo trình tự: Home -> Delete -> Delete Sheet Rows để tiến hành xóa đi những dòng trống.

Cách 3

Bước 1: Khởi chạy Visual Basic Editor bằng cách bấm tổ hợp phím Alt + F11 

Bước 2: Bấm Insert -> Module

Bước 3: Trong màn hình hiện ra, soạn thảo Code. Bạn nhập các đoạn mã code dưới đây vào:

Sub DeleteBlankRows()    

    Dim i As Long

    If WorksheetFunction.CountA(Selection) = 0 Then

        MsgBox “Hien tai chua co vung du lieu nao duoc chon”, vbInformation, “Cuuhotinhoc.com”

        Exit Sub

    End If

    With Application

       .Calculation = xlCalculationManual

        .ScreenUpdating = False

        For i = Selection.Rows.Count To 1 Step -1

          If WorksheetFunction.CountA(Selection.Rows(i)) = 0 Then

                Selection.Rows(i).EntireRow.Delete

            End If

        Next i

        .Calculation = xlCalculationAutomatic

        .ScreenUpdating = True

    End With

End Sub

Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Alt + Q để quay lại màn hình làm việc của Excel

Bước 5: Chọn toàn bộ dữ liệu cần xóa dòng trống

Bước 6: Vào Tab Vieeerw -> Macros -> View Macros

Bước 7: Chọn lệnh Macro Delete Blank Rows, rồi bấm vào Run

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các cách chèn nhiều hàng trong Excel. Hy vọng thông qua bài viết của chúng tôi các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để thực hiện các thủ thuật chèn hàng – xóa hàng khi làm việc trong bảng tính Excel. 

Xem thêm: 

Tải office 2013

Tải kmspico

Tải office 2010

Thuthuathay

Bài viết liên quan